World Best message is…. I Love You or?

Log kahte hai ki I Love You duniya ka most beautiful message hai

Lekin hum kahte hai ki Salary credited to ypur account is message jaisa sukh aur kahi nai hai...