Shayari likhna kaun jaane?
Shayari to khud-ba-khud ban jaati hai…
Jab dil bhar aata hai SONAM ka..
Kalam khud-ba-khud chal jaati hai..!!

› See More: Shayari to khud-ba-khud ban jaati hai…